Andragogija

Andragogija je znanost o obrazovanju i odgoju odraslih ljudi, a osposobljavanje za rad na siguran način je po svojoj prirodi osmišljena pedagoško-andragoška djelatnost.

Pri osposobljavanju za rad na siguran način moraju se zadovoljiti pedagoški kriteriji, odrediti sadržaji osposobljavanja, utvrditi obrazovna dokumentacija, kadrovi, formirati se obrazovne grupe te definirati mjerila i kriteriji za određivanje uspjeha.

Nedovoljno stručan pristup samom osposobljavanju nikada ne daje očekivane rezultate tako da stručnjaci koji osposobljavaju radnike za rad na siguran način moraju biti osposobljeni za tu djelatnost jer se upravo oni nalaze u ulozi učitelja koji poučava odnosno stvara potrebne uvjete uspješnom učenju polaznika osposobljavanja.

Upravo iz tog razloga naša Ustanova provodi osposobljavanja iz osnovnih andragoških znanja u trajanju od 24 nastavna sata, teoretske nastave i metodičkog praktikuma.

line_2

Literatura uključena u cijenu tečaja.

Untitled-1

line_2