Predavači

Prof. dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, dipl. inž.
Prof. dr.sc. Axel Luttenberger, dipl. jur.
Doc. Dr. sc. Lidija Runko Luttenberger, dipl. ing.
Dr.sc. Ivana Gudelj, znanstveni suradnik
Mr. sc. Hrvoje Buljan, dipl. inž.
Mr. sc. Jadranka Grbinić, prof.
Mr. sc. Hrvoje Marinac, dipl. inž. strojarstva
Srečko Ezgeta, dipl. inž. strojarstva
Milan Kos, dipl. inž prometa
Damir Mađerić, dipl. inž. strojarstva
Nikola Marelja, dipl. inž. strojarstva
Dominik Trnski, dipl. inž. strojarstva
Hrvoje Matica, dipl. inž. elektrotehnike
Marijan Maletić, dipl. inž. zatite na radu
Vili Milković, dipl. inž. strojarstva
Mirčeta Danijel, satručni specijalist inženjer strojarstva
Kuzmić Željko sjekač
Josip Crnković, inž. elektrostrojarstva
Hrvoje Cindrić, dipl. inž. drvne tehnologije
Marko Velnić, dipl. inž. strojarstva
Željko Čehak, dipl. inž. elektrotehnike
Josip Ranogajec, dipl. inž. strojarstva
Marijan Matočec, dipl. inž. sigurnosti
Marijan Maletić, dipl. inž. sigurnosti
Perica Stanić, dipl. inž. strojarstva
Ante Vatavuk, dipl. inž. strojarstva
Mato Butijera, dipl. inž. sigurnosti
Željko Mataija, dipl. inž. sigurnosti
Željko Škrobo, dipl. inž. sigurnosti
Živko Jelić, dipl. inž. sigurnosti
Roberto Rogulj, dipl. inž. sigurnosti
Benčić Goran, dipl. inž sigurnosti
Davor Križaić, dipl. inž. sigurnosti
Sanjin Mrkić, dipl. inž. sigurnosti
Nadan Petri,dr. med. specijalista medicine rada
Dubravko Martinović, dr. med. specijalista medicine rada
Dario Padro, dipl. inž. agronomije – mehanizacija
Željko Rubil, dipl. inž. šumarstva
Vlado Sulimanec, dipl. inž. grafičke tehnologije
Mihaela Pleša Dora, dipl. inž. sigurnosti
Željko Krajačić, dipl. pol. Stručnjak ZNR
Luka Živaljić, inž. sigurnosti
Tatjana Vidović, dipl. inž. građevinarstva
Damir Milobara, dipl. inž. građevinarstva
Jasna Markušić, dipl. inž. građevinarstva