Pesticidi

Održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja

(MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE, DISTRIBUTERE, SAVJETNIKE)

Program se izvodi temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN
14/2014), članaka 9. i 10. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe
pesticida (NN 142/12).

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Dokumente poslati na: info@zagrebinspektobrazovanje.hr

OVLAŠTENJA

Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe