Stručno usavršavanje

SPECIJALIST ZAŠTITE NA RADU

Uskladite vođenje poslova zaštite na radu sa zakonom!

Zakon o zaštiti na radu (N.N. br.71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18) postavlja visoke standarde u zaštiti na radu što pretpostavlja i potrebnu nazočnost stručnjaka zaštite na radu na mjestima rada i u prostorima poslodavca.

Nije više moguće da tvrtke sklapaju fiktivne ugovore sa ovlaštenim društvima a da stručnjaci tih društava nisu prisutni u prostorima poslodavca. 

Poslodavci koji zapošljavaju do 49 radnika, kao i do 249 radnika na poslovima s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu prvog stupnja.
Stručnjak I stupnja, je osoba sa najmanje srednjom stručnom spremom koja je završila adekvatno stručno usavršavanje iz zaštite na radu za zvanje Specijalist zaštite na radu ili je položila opći dio stručnog ispita u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Namjera zakonodavca je da se navedeni poslovi obavljaju unutar tvrtke, pa bitno ograničava mogućnost dosadašnjeg ugovaranja poslova zaštite na radu s ovlaštenim društvima, jedino ako ispunjava jedan od navedenih uvjeta:

 • započinjanje obavljanja djelatnosti, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad je za poslodavca nastupila obveza primjene propisa zaštite na radu,
 • nepredvidivi razlozi (smrt, otkaz i sl.) zbog kojih poslodavac privremeno ostane bez stručnjaka zaštite na radu, u trajanju najviše tri mjeseca od dana kad su nastupili ti razlozi,
 • ako poslodavac koji zapošljava do uključivo 249 radnika među radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme nema radnika s potrebnom stručnom spremom za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,
 • ako poslodavac dodatno zapošljava radnike, sezonski ili privremeno ili koristi ustupljene radnike za privremeno obavljanje poslova, što povećava zahtjeve za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s ovim propisom, pri čemu takvo zapošljavanje ne traje duže od šest mjeseci neprekidno, a prekid kraći od dva mjeseca se ne smatra prekidom navedenog razdoblja,
 • kada poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika ne može organizirati poslove zaštite na radu u skladu s odredbama članka 6. Pravilnika (npr. nema nikoga u društvu sa završenom najmanje srednjom školom).

Ustanova Zagrebinspekt obrazovanje u semestru jesen/zima 2019/20. izvodi predmetno usavršavanje u sljedećim gradovima i terminima:

Grupa mjesto održavanja radni dogovor
ZAGREB Zagreb, Lanište 1e  22. listopad 2019. (utorak 17 h)
OSIJEK Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskh tehnologija (FERIT) Osijek, Kneza Trpimira 2b  26. listopad 2019. (subota 9 h)
RIJEKA Graditeljska industrijska i obrtnička škola Rijeka, Ulica Podhumskih žrtava 4 15. studeni 2019. (petak 17 h)
SPLIT Obrtna tehnička škola, Split, Plančićeva 1 9. studeni 2019. (subota 10 h)

Program je posebno prilagođen malim poslodavcima ili osobama kod poslodavca koje je on ovlastio za vođenje poslova ZNR jer će polaznici u praktičnom dijelu programa simulirati stvarne situacije u svojim tvrtkama i na takav način sređivati stanje ZNR u vlastitom društvu, sukladno zakonskim propisima i stvarnim potrebama poslodavca.

Nastavni program  u trajanju jednog semestra izvodi se konzultativno-instruktivnom nastavom a sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. Tematske cjeline obuhvaćene programom su: Uvod u ZNR i zakonska regulativa; Procjena rizika; Opasnosti i štetnosti na mjestima rada i ispitivanje radnog okoliša; Pregled i ispitivanje sredstava rada; Osposobljavanje iz zaštite na radu; Organiziranje i provedba zaštite na radu; Evidencije iz zaštite na radu; Znakovi sigurnosti i sigurnosne oznake; Inspekcijski nadzor i dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora; Privremena radilišta; Zdravstvena zaštita, medicina rada i prva pomoć, Praktičan rad u poduzeću ili organizaciji.

Nastava se izvodi  po rasporedu koji polaznici dobivaju na prvom predavanju, a konzultacije se održavaju sat vremena prije i poslije nastave te prema dogovoru polaznik – nastavnik.

Polaznici dobivaju obrazovnu dokumentaciju za sve tematske cjeline, prilagođenu samostalnom učenju. Obrazovna dokumentacija se uručuje nakon dostave originala prijave polaznika usavršavanja.

Dokumenti potrebni za upis: (na prvom danu predavanja ili na e-mail info@zagrebinspektobrazovanje.hr )

 • Prijava kandidata ispunjuje se klikom na link http://obrazovanje.biz.hr/prijave/ 
 • Svjedodžba/diploma završene srednje škole ili fakulteta,
 • Rodni list/domovnica
 • Potvrda liječnika o zdravstvenoj sposobnosti
 • Fotokopija osobne iskaznice.

Cijena usavršavanja po polazniku iznosi 2.500,00 kuna (na iskazanu cijenu se ne obračunava   PDV jer Ustanova nije u sustavu PDV-a).

Prijave polaznika su u tijeku!

line_2

U CIJENU ŠKOLOVANJA UKLJUČENI SU SVI POTREBNI UDŽBENICI I NASTAVNA DOKUMENTACIJA!

szr_korice

line_2

Usavršavanje je namijenjeno:

1) osobama sa srednjom stručnom, višom i visokom spremom

 • osobama koje su poslodavci ili ovlaštenici poslodavca koji zapošljava do 49 radnika kao i do 249 s malim rizicima, koji će sami obavljati poslove ZNR ili će ih povjeriti svom ovlašteniku – usavršavanje ga oslobađa polaganja stručnog ispita i stječe status: stručnjak ZNR 1 stupnja,

2) osobama s višom i visokom stručnom spremom tehničkog, medicinskog ili drugog smjera, a kod poslodavca će nakon položenog stručnog ispita obavljati poslove stručnjaka ZNR 2, kao voditelji službe ili samostalni stručnjaci ZNR.